fbpixel

Search icon
Search
ARTS & CULTURE

Culture Now

Κ.Π.Ι ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Culture Now

Ο ∆ηµήτρης Πρωτοψάλτου είναι Γενικός ∆ιευθυντής του Κέντρου Πολιτισµού  Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και µας µυεί στο όραµα για την εκπαίδευση ενός ενεργού πολίτη σε µια πολύπλευρη κουλτούρα και τη διαµόρφωση µιας νέας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο ρόλος του ΚΠΙΣΝ, όπου θα στεγαστούν η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, αφορά στη διαχείριση των κτιριακών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό την αιγίδα του. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί το να διασφαλιστεί άριστη ποιότητα και υψηλό επίπεδο διαχείρισης των υποδοµών και των υπηρεσιών. Ο δεύτερος  στόχος είναι να προσφέρει ένα εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προγραµµατισµό -πέραν της Βιβλιοθήκης και της Λυρικής-, που θα πραγµατοποιείται κυρίως στο Πάρκο, µια όαση πρασίνου ενταγµένη σ’ ένα αστικό κέντρο.

Καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαµβάνεται το Κέντρο το κάλεσµά του προς το κοινό παίζει το πρόγραµµά του. Θέλουµε να διαµορφώσουµε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το έργο και οι δράσεις του να είναι προσβάσιµες για όλους και να µη συνδεθούν µε την «ελίτ». Τελείται µια αξιέπαινη προσπάθεια ώστε όλα τα προγράµµατα να φέρνουν πιο κοντά τους νέους, τα παιδιά και τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, τόσο µε την όπερα, όσο και τη Bιβλιοθήκη. Θέλουµε ένα περιβάλλον που θα σφύζει από ζωή, θ’ αντηχεί τα γέλια των παιδιών, θα το αγκαλιάσουν οι συµπολίτες µας. Είναι σηµαντικό να βοηθήσουµε στο ν’ αλλάξει η νοοτροπία του κόσµου και των φορέων πολιτισµού. Το Κέντρο σύντοµα θα περάσει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, συνεπώς θ’ αποτελέσει στοίχηµα το να επαναπροσδιορίσουµε το πώς αντιλαµβανόµαστε τον δηµόσιο χώρο. Πέραν, δηλαδή, του να έχουµε προσδοκίες για υψηλής ποιότητος υπηρεσίες ή προϊόντων, οφείλουµε να έχουµε το αντίστοιχο υψηλό φρόνηµα στο να συντηρήσουµε το περιβάλλον που µας φιλοξενεί, να σεβόµαστε τον συµπολίτη µας και να δηµιουργήσουµε µαζί το ιδανικό περιβάλλον. Έτσι, αντιλαµβανόµαστε την παιδεία και τον πολιτισµό.

Θα ήθελα να δω κάθε πολίτη που επισκέπτεται τον χώρο να «συνοµιλεί» µε την τέχνη και να µπορέσουµε να µεταδώσουµε το «µικρόβιο» της δηµιουργικότητας ώστε να µην περιµένουµε από τον πολίτη να καταναλώνει παθητικά ό,τι έχουµε προγραµµατίσει. Στόχος είναι να καλλιεργήσουµε «δηµιουργούς», ώστε να οραµατιζόµαστε µια πιο δηµιουργική κοινωνία. Αλλωστε, µόνο η τέχνη µπορεί ν’ αλλάξει τον κόσµο!

Το ΚΠΙΣΝ έχει λάβει διεθνή αναγνώριση µέσω διάφορων βραβείων, που επισφραγίζουν την κατασκευαστική αρτιότητα των υποδοµών, γεγονός που θέτει τις προϋποθέσεις για ν’ αποκτήσει η λειτουργία του διεθνή απήχηση. Ήδη, µε την έναρξη λειτουργίας του, παρουσιάστηκε ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό πρόγραµµα διεθνούς εµβέλειας, το Metamorphosis, που θα ζήλευαν µεγαλουπόλεις άλλων χωρών.

Το ΚΠΙΣΝ πρέπει να το δούµε ως το «σπίτι» της όπερας και της βιβλιοθήκης. Ευρύτερος στόχος µας είναι να µυήσουµε τον πολίτη στον κόσµο του λυρικού δράµατος, της έρευνας που παράγει µια βιβλιοθήκη, στο πώς µπορούµε να συνυπάρξουµε αρµονικά και να συµπεριφερόµαστε ανάλογα. Ν’ αναπτύξουµε την περιβαλλοντική συνείδηση και να τον προτρέψουµε να υιοθετήσει µια πιο αθλητική δράση. ∆ε βλέπουµε το εγχείρηµα µόνο µέσα από το πρίσµα της σύγχρονης τέχνης.

Programme updateΠέρα από τις βασικές υπηρεσίες -ειδικές ξεναγήσεις στους εσωτερικούς χώρους-, οι δράσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει είναι προβολές ταινιών, συναυλίες, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά, όπως ιστιοπλοΐα στο 400 μ. στο κανάλι που εκτείνεται δίπλα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, δράσεις εικαστικού χαρακτήρα κι εντός του Πάρκου. Αντίστοιχες δραστηριότητες έχουν διαμορφωθεί και για ενήλικες, όπως πιλάτες και αερόβια άσκηση, δωρεάν.

KEIMENO ΣΟΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΙΝΟΥ

GLOW LOVES

Πώς να υιοθετήσετε το metallic trend που αποθεώνουν τα fashion girls
STYLING TIPS

Πώς να υιοθετήσετε το metallic trend που αποθεώνουν τα fashion girls